Høring/offentlig ettersyn - Detaljplan for Samlagstomta - PlanID.314

Hovedutvalg for miljø, plan og næring har i møte 13.12.2023 i sak MPN-114/23 behandlet planforslag for Samlagstomta. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Navn

Samlagstomta

PlanID

314

ArkivsakID

21/2298

Vedtaksnummer

MPN-114/23

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdeling

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

16.02.2024

Se andres innspill

Se andres innspill og dokumenter i saken

Beskrivelse

Forslagstiller Norconsult AS har utarbeidet planforslag på vegne av Boligbyggelaget NOBL. Planforslaget legger til rette for et leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsplasser. Deler av Kong Øysteins gate og tilstøtende trafikkareal inngår i planforslaget.

Vågan kommune har utarbeidet et alternativ planforslag, som legges ut til offentlig/høring samtidig.

Dokumenter

Vedtak
1.gangsbehandling - Detaljregulering for Samlagstomta - planid 314 (PDF, 13 MB)

Planforslag
314_Planbeskrivelse_Samlagstomta (PDF, 4 MB)
314_Plankart på bakken_Samlagstomta_Norconsult (PDF, 2 MB)
314_Plankart under bakken_Samlagstomta (PDF, 2 MB)
314_Planbestemmelser_Samlagstomta (L)(699666) (PDF, 894 kB)
Situasjonsplan (PDF, 3 MB)
Sol- og skyggetegninger (PDF, 2 MB)
Perspektiv 3 (PDF, 901 kB)
Perspektiv 7 (PDF, 682 kB)
Perspektiv 5 (PDF, 657 kB)
Perspektiv 6 (PDF, 408 kB)
Perspektiv 2 (PDF, 604 kB)
Perspektiv 1 (PDF, 545 kB)
Perspektiv 4 (PDF, 589 kB)

Alternativt planforslag (Vågan kommune)
314_Samlagstomta_plankart_alt_VåganKommune (PDF, 944 kB)
314_Samlagstomta_bestemmelser_alt_VåganKommune (PDF, 154 kB)

Samlagstomta - oppstartskonferanse (PDF, 598 kB)

Kontaktinformasjon

Innspill, merknader og kommentarer til planforslaget merkes med planens navn og PlanID.314 og sendes skriftlig til kommunens postmottak eller per post til Vågan kommune, Postboks 802, 8305 Svolvær.