Aktive kunngjøringer

Finner du ingen aktive kunngjøringer på denne siden er fristen for innspill passert og kunngjøringen er utgått. Se utgåtte kunngjøringer

Plankonsulent Asplan Viak har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag, detaljregulering for Purkholmen nord i Svolvær, samt forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

 

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken! Tilskuddene tildeles andre halvår i 2022, og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø, kan søke.