Hvordan søke selv?

Før du søker

Sjekk følgende:

Må jeg søke?
Kan jeg søke selv, eller må fagfolk søke for meg?

Hvordan søke?

 1. Bestill situasjonskart hos kommunens servicetorg eller elektronisk her.
 2. Bestill naboliste elektronisk: https://infoland.ambita.com/#/
 3. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk. Krav til tegningene.
 4. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154 og 5156. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
 5. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknad og vedlegg

Søk elektronisk: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/, eller bruk Direktoratet for byggkvalitets skjema

Søknad skal inneholde følgende:

 • Søknadskjema (5153) utfylt og underskrevet
 • Kopi av nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonskart som viser tiltakets plassering
 • Plan-, snitt og fasadetegninger som viser endringene. Tegningene skal være målsatt og i målestokk. Ved til-/påbygg skal også eksisterende fasader og plan vises.
 • Plan-, snitt og fasadetegninger som viser sist godkjent situasjon (eksisterende tegninger) må vedlegges. 

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden kan sendes til kommunen per e-post: postmottak@vagan.kommune.no eller post.

Hva koster det å søke? 

Her finner du saksbehandlingsgebyrer. (PDF, 734 kB)

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt med byggesaksseksjonen for hjelp og veiledning.