Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningslovgivningen (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser:

Sjekk om du må søke.

Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Ønsker du å bygge uten å søke må du selv utføre lovlighetskontrollen.
Bygge en bod - eksempel på lovlighetskontroll.
Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med oss i byggesaksvakta hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden. Slik søker du.

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.