Skrova oppvekstsenter

Skrova oppvekstsenter består av barnehage, SFO, barne- og ungdomsskole. Vi ligger i naturskjønne omgivelser på øya Skrova i Vestfjorden. Dit kommer du deg ved å ta ferge i 30 min. fra Svolvær. Eller Hurtigbåt som tar 15 min.

Vi er en fådelt skole med til sammen 18 elever skoleåret 16/17. Vi har fem ansatte lærere og en assistent i skolen. Barnehagen har 10 barn, en pedagogisk leder og en assistent, de gir også tilbud om skole fritidsordning.

Vi har fine uteområder med lekeplass, ball-binge og fotballbane. Skolen benytter også en flott og ny gymsal.

Elevene skal oppleve et trygt og stimulerende læringsmiljø, og vi har sterke tradisjoner på undervisning med utgangspunkt i lokalmiljøet, noe vi har ønske om å

videreføre.

Skolen og elevene har en sentral plass i lokalsamfunnet, og vi har et nært samarbeid med idrettslag og korps for å gi elevene meningsfulle fritidsaktiviteter.

Satsningsområder

Skolen deltar i utviklingsprosjektene

  • Ungdomstrinn i utvikling
  •  Vurdering for læring.

Klikk for stort bildeUtsikt mot Vågakallen

Kontakt

Mona Sjåvik
Rektor og barnehagestyrer
E-post
Telefon 75 42 03 46
Mobil 971 02 098

Adresse

Skrova oppvekstsenter
Postboks 7
8320 Skrova