Velkommen til Laupstad oppvekstsenter

Laupstad oppvekstsenter ligger innerst i Austnesfjorden, Lofotens rikeste fiskefjord, og ved foten av Higravtinden, Lofotens høyeste tinde.

Klikk for stort bilde

Oppvekstsenteret består av Laupstad skole og Laupstad barnehage. Det er 8,5 årsverk ved oppvekstsenteret.

Naturen med hav og fjell er en viktig ramme for arbeidet på oppvekstsenteret. I tillegg er det 2,5 mil til Svolvær med kunst og kulturtilbud.

Oppvekstsenteret deltar i utviklingsarbeid både på skolen og i barnehagen. Laupstad oppvekstsenter har systematisk faglig samarbeid og nettverk med 3 andre fådeltskoler.

 

SATSINGSOMRÅDER

Vurdering for læring:

Det pedagogiske personalet deltar i kompetanseheving gjennom skoleVFL, nettbasert videreutdanning med vekt på kollektiv utvikling.

I sentrum for arbeidet står de 4 prinsippene for god underveisvurdering i skolen:

  1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  2. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Lesing:

Skolen har hatt særlig fokus på lesing i matematikkfaget gjennom Ungdomstrinn i utvikling. Nå kommer også arbeidet med lesing og lesekultur i fokus ved at vi utvikler nytt skolebibliotek og aktivitet rundt dette.

De utrolige årene:

Barnehage- og småskolepersonalet har gjennomgått opplæring i programmet De Utrolige Årene. Programmet er utviklet av Carolyn Webster Stratton og er en statlig satsing i Norge for å styrke voksenkompetansen rundt barn i alderen 0-12 år. Målet er å forebygge og handtere adferdsvansker samt styrke barnas sosiale kompetanse og evne til å regulere følelser.

Kontakt

Laupstad Oppvekstsenter
E-post
Telefon 75 42 02 75
Mobil 954 71 031

Laupstadveien 241
8316 Laupstad

Rektor
Monika Bø