Velkommen til Kabelvåg skole

Beredskapsplan brann Kabelvåg skole (PDF, 296 kB)            Beredskapsplaner Vågan kommune

Oppvekstportalen (skoleplass/SFO-plass)

VIKTIGE TELEFONNUMMER

Sentralbord Kabelvåg skole: 754 20 330.

SFO: 754 20 326 eller 913 10 899.

Se lengre ned på siden for direktenummer til ledelsen.

________________________________________________

Kabelvåg skole er fordelt på to steder i sentrum av Kabelvåg. Kabelvåg barneskole er lokalisert i Tore Hjorts gate 10 og Kabelvåg ungdomsskole er p.t. lokalisert i midlertidige lokaler ved Sorenskrivergata. 

Det er satt i gang bygging av ny felles skole i Kabelvåg, som skal åpne fra skoleåret 2021-2022.

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst

Regjeringen har besluttet at skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring våren 2021 er avlyst. Muntlig eksamen for elevene på Vg1 og Vg2 er også avlyst. Muntlig eksamen for avgangselevene på 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.

Informasjon om koronatiltak i skolen:

For tiden er skolen på gult nivå (oppdatert 26.03.2021).

I går, 25.03.2021, lanserte myndighetene nye nasjonale smitteverntiltak. Det nye hovedrådet er å holde 2 meter avstand til andre, og dette gjelder i første omgang frem til 12. april.

For skolene gjelder følgende fra i dag 26. mars:

  • Barneskolen: Gult nivå (slik vi har det nå): Hele klasser og grupper kan være samlet.
  • Ungdomsskolen: Gult nivå (slik vi har det nå): Hele klasser og grupper kan være samlet. Elever og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet --- det anbefales ikke brukt i klasserommet.

På gult nivå kan hele klasser som sagt ha undervisning sammen, mens det er på rødt nivå at elevene i større grad må holde avstand til hverandre, også i klasserommet.

Vi skal likevel ha fokus på at elever og lærere prøver å holde avstand gjennom hele skoledagen, og så skal vi ha en ekstra bevissthet på de områdene som kan skape trengsel. (korridorer, inn og ut av klasserommene).

  • Det gis anledning til hjemmekontor der det er praktisk mulig og det er innført begrensning på antall ansatte i personalrom.

Skoleeier er kontaktet og bedt om tilbakemelding mht. utfordringer knyttet til SFO og blanding av elever i ulike grupper, de fysiske forhold på brakkeriggen, samt uteområdene. Vi forventer svar når vi er tilbake etter påske.

Elevene bør orienteres i dag om viktigheten av å følge smittevernrådene, og at det kan bli strengere regime når de er tilbake fra påskeferie. Det appelleres til å studere de oppdaterte smittevernrådene.

«Mind The Gap» og GOD PÅSKE!!

Oppdatert informasjonen om koronasituasjonen for skoler: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

Se også oppdaterte smittevernveiledere og støttemateriell: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

All informasjon og spørsmål skal gå tjenestevei. Vi oppfordrer alle til å besøke kommunens hjemmeside for å finne informasjon FØR dere tar kontakt med kontaktlærer.

Kontaktinformasjon Kabelvåg skole:

Hugo Bjørnstad, rektor Kabelvåg skole - 754 20 320, e-post

Fredrik Solem Aagaard-Nilsen, fagleder Kabelvåg barneskole - 754 20 325, e-post

Veronika Håkstad, fagleder Kabelvåg ungdomsskole - 754 20 333, e-post

Linda Grundstad Rodahl, leder SFO - 754 20 326, e-post

Vi har mange samtaler og møter per dag. Hvis vi ikke svarer så er det fint om det legges igjen beskjed/melding om hvem som har ringt og hva det gjelder. Vi ringer da tilbake så snart det er praktisk mulig.

 

LEDIGE STILLINGER

Fravær fra skolen (PDF, 17 kB)

 
 
 

Postadresse: Postboks 83, 8309 Kabelvåg.

Besøksadresse: Tore Hjorts gate 10, 8310 Kabelvåg.

E-postadresse: kabelvag.skole@vagan.kommune.no

Administrasjon Kabelvåg skole

Kontakt oss
Navn tittel epost telefon
Hugo Bjørnstad rektor send epost 754 20 321
Veronika Håkstad spesialpedagog send epost 754 20 333
Fredrik S. Aagaard-Nilsen inspektør KBS send epost 754 20 325
Veronika Håkstad inspektør KUS send epost 754 20 332
Linda G. Rodahl SFO-leder send epost 754 20 326
Grethe Abrahamsen sekretær send epost 754 20 330

 

 

Kontakt

Kabelvåg skole
E-post
Telefon 75 42 03 30

 

Rektor 754 20 320
SFO 754 20 326
Inspektør KBS 754 20 325
Inspektør KUS 754 20 322