Velkommen til Kabelvåg skole

Postadresse: Postboks 83, 8309 Kabelvåg.

Besøksadresse: Tore Hjorts gate 10, 8310 Kabelvåg.

E-postadresse: kabelvag.skole@vagan.kommune.no

Til foresatte med barn i skole/SFO og ansatte ved Kabelvåg skole (oppdatert 28.05.2020 kl. 16.20)

I forbindelse med Korona-epidemien lettes det nå på de nasjonale tiltakene og i den forbindelse er skolene i landet åpne for alle fra uke 20. Det er laget (reviderte) veiledere slik at alle får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Kabelvåg skole har fulgt og følger de anbefalinger og pålegg som vi får fra nasjonale og kommunale myndigheter. Situasjonen endrer seg raskt og det kan komme nye vurderinger på kort varsel.

Oppdatert informasjonen om koronasituasjonen for skoler: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

Se også oppdaterte smittevernveiledere og støttemateriell: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

All informasjon og spørsmål skal gå tjenestevei. Vi oppfordrer alle til å besøke kommunens hjemmeside for å finne informasjon FØR dere tar kontakt med kontaktlærer.

Kontaktinformasjon Kabelvåg skole:

Kai Solberg, rektor Kabelvåg skole, mobil 930 86 200.

Jens Ringstad, rektor Kabelvåg skole, mobil 402 43 227.
Veronika Håkstad, fagleder Kabelvåg ungdomsskole, mobil 415 49 740.
Linda Grundstad Rodahl, leder SFO, mobil 958 76 679.

Vi har mange samtaler per dag. Hvis vi ikke svarer så er det fint om det legges igjen beskjed/melding om hvem som har ringt og hva det gjelder. Vi ringer da tilbake så snart det er praktisk mulig.

Fagleder Fredrik Solem Aagaard-Nilsen, Kabelvåg barneskole, er i foreldrepermisjon uke 17-31.

___________________________________________________________________________________________

Kabelvåg skole er fordelt på to steder i sentrum av Kabelvåg. Kabelvåg barneskole er lokalisert i Tore Hjorts gate 10 og Kabelvåg ungdomsskole er p.t. lokalisert i midlertidige lokaler ved Sorenskrivergata. 

Det er satt i gang bygging av ny fellesskole i Kabelvåg, med barne- og ungdomstrinn, planlagt åpnet fra skoleåret 2021-2022.

LEDIGE STILLINGER

 
 
 

Administrasjon Kabelvåg skole

Kontakt oss
Navn tittel epost telefon
Jens Ringstad rektor send epost 754 20 320
Kai Solberg rektor send epost 754 20 321
Veronika Håkstad spesialpedagog send epost 754 20 333
Fredrik S. Aagaard-Nilsen inspektør KBS send epost 754 20 325
Veronika Håkstad inspektør KUS send epost 754 20 332
Linda G. Rodahl SFO-leder send epost 754 20 326
Grethe Abrahamsen sekretær send epost 754 20 330

 

 

Kontakt

Kabelvåg skole
E-post
Telefon 75 42 03 30

 

Rektor 754 20 320
SFO 754 20 326
Inspektør KBS 754 20 325
Inspektør KUS 754 20 322