Beredskapsplaner

Her finner du Vågan kommunes samlede beredskapsplanverk hvis en uønsket hendelse/krise skulle oppstå i kommunen.  Planverket omhandler blant annet etablering av kriseledelsen, psykososialt kriseteam, smittevernplan, krisekommunikasjon og befolkningsvarsling, samt evakueringsplan.

ROSanalysen for Vågan kommune 2018 danner grunnlaget for planverket. ROS-analysen omhandler til sammen 13 uønskede hendelser inkludert sikkerhetspolitisk krise/væpnet konflikt, atomulykke og akutt forurensning. Her kan du lese hele ROS-Analysen for Vågan kommune 2018 (PDF, 971 kB)

 1. Kommunens overordnede beredskapsplan
  Plan for kommunal kriseledelse 2023 - Offentlig versjon uten kontaktopplysninger (PDF, 639 kB)
 2. Kriseteamet i Vågan
  Kriseteamet i Vågen - Beredskapsplan for ivaretakelse ved akutte hendelser (PDF, 405 kB)
 3. Smittevernplan for Vågan kommune
  Smittevernplan for Vågan kommune (PDF, 816 kB)
 4. Plan for Helsemessig og sosial beredskap
  Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 435 kB)
 5. Råd til innbygger om egenberedskap
  Råd til innbyggerne om egenberedskap
 6. Plan for Miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  Plan for miljørettet helsevern i barnehager og skoler (PDF, 272 kB)