Velkommen til Henningsvær skole

Henningsvær skole ligger idyllisk til i Lofotens mest kjente fiskevær. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med nydelig utsikt. Skolen er en fådelt skole med 1. til 10. trinn samt SFO. Skolen er nylig oppgradert, alle klasserom er fornyet og har digitale tavler. Fasaden er blitt ny og flott. Vi har en stor skolegård med blant annet ballbinge, stor klatreskulptur og hjulsportbane.

Skoleåret 2019/2020 har skolen 42 elever og 12 ansatte.

Satsingsområder

Vurdering for læring:

I sentrum for arbeidet står de 4 prinsippene for god undervisning i skolen:

  • Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Elevene skal vær involvert i eget læringsarbeid blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

De utrolige årene:

Skolen har ansatte som har gjennomgått opplæring i programmet De utrolige årene. Målet er å forebygge og håndtere atferdsvansker samt styrke barnas sosiale kompetanse og evne til å regulere følelser samt fremme gode og utviklingsstøttene relasjoner mellom barn og voksne.

 

Ansatte Henningsvær skole

Ledelse og administrasjon
Navn tittel epost
John Arne Jensen rektor send epost

 

1. - 2. klasse
Navn tittel epost
Marit Fredriksen kontaktlærer send epost

 

3. - 4. klasse
Navn Tittel Epost
Tone Korsen Kontaktlærer send epost
Lena Wiik Nilsen Assistent send epost

 

5. klasse
Navn tittel epost
Henriette Stoltenberg kontaktlærer send epost

 

6. - 7. klasse
Navn tittel epost
May Ciljan Davidsen kontaktlærer send epost

 

9. klasse
Navn tittel epost
Ole Christian Haugen kontaktlærer send epost

 

Faglærere barne- og ungdomstrinn
Navn tittel epost
Per Christian Strøm faglærer send epost
Kjetil Holum Andersen faglærer send epost
Renate Odinsen faglærer send epost

 

Miljøterapeuter
Navn tittel epost
Maren Nygård miljøterapeut send epost
Nina Alstad miljøterapeut send epost

 

SFO
Navn epost
Maren Nygård send epost
Nina Alstad send epost

 

Kontakt

Henningsvær skole
E-post
Telefon 75 42 04 30


Tlf lærerne
75420432

Tlf SFO
75420433