Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis, lovpålagt lavterskeltilbud for alle elever i grunnskolen og videregående skole. Vi tilbyr helseundersøkelser, helsesamtaler, vaksinering, helseopplysning, undervisning i grupper eller klasser og oppfølging av enkeltelever og foresatte ved behov. 

Hos oss kan elever og foresatte henvende seg for å spørre og snakke om det de lurer på, som f.eks vennskap, familie, psykisk helse, skolemiljø, rus, vold, kosthold/aktivitet, kroppens utvikling o.l. 

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Ved behov kan helsesykepleier sette deg i kontakt med f.eks fastlege, barneverntjenesten, PPT, fysioterapeut eller psykolog.
Om taushetsplikt for helsepersonell på ung.no

Faste konsultasjoner og tilbud fra skolehelsetjenesten

Dere eller barnet vil bli kalt inn til faste konsultasjoner per post eller telefon/sms. 

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten. 

Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon i skolehelsetjenesten:

Tlf: 75420380

e-post: helsestasjon@vagan.kommune.no

eller kontakt oss via Helsenorge.  

Nyttige linker og apper:

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 75 42 03 80