Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Vedlegg til søknad: 

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve
  • Firmaattest
  • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
  • Leiekontrakt
  • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serverinsstedet
  • Kopi av melding til Mattilsynet

Les fullstendig vedleggsoversikt i søknadsskjemaet under

Du søker om serveringsbevilling her

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder. 

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00