Viktig melding

Koronavirus

For å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i

helsetjenestene, innfører Vågan kommune nye smitterestriksjoner. 

Lenke til samleside i Vågan: Informasjon om koronavirus (COVID-19),           Se også info på Facebook       

Informasjon fra FHI

Koronatelefon i Vågan:  75420386. Telefontid hverdager: 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Salg, servering og skjenking