Betaling av eiendomsgebyrer

Kommunale eiendomsgebyrer omfatter vann- og avløpsgebyr, og feie- og tilsynsgebyr. Fakturaen omfatter også eiendomsskatt

Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Vi oppfordrer til å tegne avtale om eFaktura eller Avtalegiro. Husk at alle avtaler settes opp og endres via din bank. Hvis du oppretter avtalegiro med kommunen får du alle regninger fra oss via denne løsningen.

e-Faktura. 
Avtalegiro.

Papirfaktura har et fakturagebyr på 58 kr.  

Gebyrene faktureres i fire terminer med forfall:

  • 20. februar       - Vann/avløp og avregning vannmåler
  • 20. mai            - Vann/avløp/Eiendomsskatt/festeavgift
  • 20. august       - Vann/avløp
  • 20. november   - Vann/avløp/Eiendomsskatt/Festeavgift/feiing

På Min Eiendom kan du endre fakturahyppighet og velge mellom 1, 2, 4 eller 12 fakturaer pr. år.
Gå til Vågan kommune - Min Eiendom