Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Hovedmålet med velferdsteknologi:

  • Innbyggerne får gode tjenester med god kvalitet
  • Innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem
  • Bygger opp under egenmestring
  • Effektivisere tjenestene og prioritere ressursene riktig
Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en varslingstjeneste, der du i en nødsituasjon kan tilkalle hjelp direkte til hjemmetjenesten. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter, omsorgsboliger og bofellesskap.

Selve «enheten» er en liten radioknapp med alarmknapp, som du kan bære rundt nakken eller håndleddet. 

Lokaliseringsteknologi (GPS)

En GPS er en liten, mobil trygghetsalarm som viser posisjonen din på et kart. Når du trykker på alarmknappen vil enten hjemmetjenesten eller dine pårørende bli oppringt, og du kan da føre en samtale gjennom GPS-enheten. Slik kan du enkelt varsle dersom du har behov for hjelp.

Dine pårørende eller hjemmetjenesten kan da se hvor du befinner deg på smarttelefon, nettbrett eller PC-skjerm. Man kan også definere et geografisk område som du kan bevege deg innenfor og hvis du forlater dette området vil alarmen utløses automatisk (geofence).

Elektronisk medisineringsstøtte

En elektronisk medisindispenser varsler via lyd og lys, på forhåndsinnstilte tidspunkter, når du skal ta medisinen din. Dette bidrar til korrekt medisinering - til riktig tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din.

Kommunen arbeider nå for å implementere elektronisk medisineringsstøtte som en del av kommunens helsetjenester.

Digitalt tilsyn - RoomMate

RoomMate gir mulighet til å gjennomføre digitale tilsyn med deg i ditt hjem, uten at hjemmetjenesten må oppsøke deg fysisk. Den kan også alarmere automatisk ved kritiske situasjoner, for eksempel hvis du faller, eller står opp om natten og ikke returnerer til rommet etter en gitt tid. Selve enheten er en sensor som monteres på veggen. Den settes deretter opp med de funksjoner som ønskes tatt i bruk, i tråd med dine behov. Tilsynet er anonymt og utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm utløses. Da vil tjenesten få et bilde av situasjonen på mobiltelefonen, og kan da utføre digitalt tilsyn for å vurdere situasjonen nærmere før en eventuell utrykning.

Kommunen arbeider nå for å implementere digitalt tilsyn som en del av kommunens helsetjenester.

 

SLIK SØKER DU

Trykk her for søknadsskjema og mer informasjon om søkeprosessen.