Søke om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningen innen Helse og Mestring i Vågan kalles Tildelingskontoret. Du søker om alle helse- og omsorgstjenester i Vågan gjennom Tildelingskontoret.

Hva tilbyr vi?

Ved Tildelingskontoret får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Vi skriver vedtakene som bestemmer hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte den som søker kan forvente å motta tjenester.

Hvordan søke om tjeneste?

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 249 kB)

(Dersom filen lagres lokalt på PC, kan de fleste av feltene fylles ut digitalt)

Du kan søke om følgende tjenester til koordinerende enhet:

Klage

Tildelingskontoret kan hjelpe med å fremføre klage dersom du har behov for det.

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, herunder med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Tildelingskontoret har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom Tildelingskontoret har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Kontakt

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 42 02 23

Åpningstider

Mandag - Fredag
0900 - 11.30

Adresse

Besøksadresse
Kong Øysteins gate 7
8300 Svolvær

Postadresse
Vågan kommune
Tildelingskontoret
Postboks 802
8305 Svolvær