Kunngjøring: Varsel om oppstart - Reguleringsplan "Fortau Villaveien"

Formålet med reguleringsplanen er å etablere ensidig fortau fra Hans Egedes plass og gjennom Villaveien til Storvåganveien.

Navn

Fortau Villaveien

PlanID

322

ArkivsakID

23/193

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdeling

Beskrivelse

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jfr. pbl § 12-3.

Etter merknadsfristens utløp vil merknader og innspill bli gjennomgått og vurdert. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt Vågan kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling og endelig planvedtak i kommunestyret.

Frist for merknader og innspill: 28.02.2023

Dokumenter

Varsel om oppstart av detaljregulering (DOCX, 77 kB)
322_Fortau_Villavegen_plangrense (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Drift og forvaltning: Bjørn-Tore Nergård, Vågan kommune
Adresse: Vågan kommune, Postboks 802, 8305 Svolvær
E-post: bjorn.tore.nergard@vagan.kommune.no