Aktive høringer

Finner du ingen aktive høringer på denne siden er høringsfristen passert og høringen er avsluttet. Se avsluttede høringer

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Ørnviksletta, gbn 16/113 Svolvær.