Svolvær SFO

SFO har åpningstider kl. 07.00-16.30 (utenom skoletid). SFO har stengt 3 uker i juli hver sommer. Nytt SFO-år starter 1. august.

Skolefritidsordningen (SFO) skal bidra til å gi et heldags- og fritidstilbud i tråd med vedtekter og retningslinjer for skolefritidsordningen, for barn i 1.-4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.-7. klasse.

Barbro Johansen, SFO leder, telefon: 754 20 458