Velkommen til Svolvær skole

Nye Svolvær skole ble åpnet av Kong Harald 20. august 2012.

Svolvær skole hadde pr. 1. august 2016, 546 elever fordelt på 10 klassetrinn og 26 klasser. 105 elever går på SFO. Det er for tiden ca. 80 elever med fremmedspråklig bakgrunn ved skolen. Skolen har ca. 80 ansatte.

Skolen ligger på den gamle idrettsplassen midt i mellom Nonshaugen og Solheim.  Selv om skolen ligger i Svolvær sentrum, er det kort vei for våre elever til natur og idrettsanlegg.

 

Satsingsområder ved skolen:

 • Vurdering for læring
 • Klasseledelse
 • Lesing som grunnleggende ferdighet fra 1-10

Vurdering for læring:

Elevenes forutsetninger for å lære styrkes dersom de:

 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Klasseledelse

 • Klasseledelse handler om å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling
 • Regler og rutiner er et virkemiddel for læring og effektivitet i klassen
 • Klasseledelse skal bidra til å skape en mestringskultur med fokus på læring, trivsel og helse for alle elevene
 • God klasseledelse er kjennetegnet av nødvendig kontroll og gode og støttende relasjoner til hver enkelt elev

Lesing som grunnleggende ferdighet

Å være flink til å lese, er avgjørende for å lykkes i skolen.  Vi har som mål at våre elever skal gode og engasjerte lesere.

 

Klikk for stort bildeTorsketog 2 Karl-Inge Borgen

Kontakt

Svolvær skole
E-post
Telefon 75 42 04 50

 

Rektor 75420452
Inspektør I 75420453
Inspektør II 75420454
SFO (leder) 75420458
SFO (base) 75420459

 

Adresse

Postadresse
Vågan kommune
Svolvær skole
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Vestermyrveien 4
8300 Svolvær