IKT læringsressurser og digitale verktøy

Her får du tilgang til de læringsressurser og digitale verktøy som er i bruk i skolene i Vågan.

 

          

Office 365

Innlogging O365

Innlogging med brukernavn@skole.lofoten.nu
F.eks. va-fffeee@skole.lofoten.nu eller 08fffeee@skole.lofoten.nu

Feide - passord

Bruk av Feide-passord

Bruk for å endre eget FEIDE-passord. Ansatte kan også endre elevers passord og begrense elevers internett-tilgang

Feide innsyn

Bruk av FEIDE innsyn

Se hva som er registrert om deg. Brukes også for å teste om FEIDE-konto fungerer.

 

Øvrige læringsressurser og digitale verktøy brukt i Våganskolene
Flere nettsteder
Nettsted adresse
Skolen min https://skolenmin.cdu.no/
Aftenposten Junior skole https://juniorskole.no/
Alle Teller! https://www.alleteller.no/
Aschehoug GAN https://gan.aschehoug.no/
Aschehoug Univers https://aunivers.lokus.no/
Aski Raski https://app.askiraski.no/
BrettBoka - Digitale lærebøker fra alle forlag https://brettboka.no/
Campus Inkrement https://campus.inkrement.no/
Cappelen Damm Undervisning - skolen.no https://skolen.cdu.no/
Conexus Engage https://engage-no.conexus.net/feide
Creaza https://web.creaza.com/no/
CyberBook https://min.kunnskap.no/
Den virtuelle matematikkskolen https://digilaer.no/
e-Lector Ingen adresse, installert programvare
Elevkanalen (TV 2 Skole) https://www.elevkanalen.no/
Enki https://www.enkifag.no/
Fagbokforlagets e-portal https://eportal.fagbokforlaget.no/
Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten https://kartleggeren.no/
Gyldendal Norsk Forlag/Salaby https://skole.salaby.no/
iMAL https://imal.no/
iMAL-lesing https://imallesing.no/
Jegvet.no https://www.jegvet.no/
Kart i skolen https://kartiskolen.no/
Kikora https://feide.kikora.no/
Kor Arti' https://www.korarti.no/
Lesemester https://lesemester.no/skole/
Lingit Ingen adresse, installert programvare
Lær Kidsa Koding https://www.kidsakoder.no/
M+ https://app.mpluss.no/
Malimo https://malimo.no/
Matematikk.org https://www.matematikk.org/
Matematikksenteret https://www.matematikksenteret.no/
MatteMestern.no https://mattemestern.no/
Mine grupper ?
Moava https://1310.no
MV-ID
NB Digitalt Bibliotek https://www.nb.no/
PAS/PGS
Pendel https://www.pendel.no/
Planleggingsverktøy i læreplanvisningen på udir.no https://www.udir.no/lk20/planer/
Skrivesenteret (NTNU) https://skrivesenteret.no/
Smartskole.no https://www.smartskole.no/
Snakkemedbarn.no https://snakkemedbarn.no
Sykkeldyktig.no https://Sykkeldyktig.no
Tempolex Bedre Læring https://www.tempolex.no/
Transponder SMS https://sms.transponder.no/
Trygg Trafikk https://www.tryggtrafikk.no/
UEVO-studien https://uevo.nkvts.no/
Unibok - digitale læremidler https://les.unibok.no
utdanning.no https://utdanning.no/
Veilederen https://veilderen.no/
Visma Kompetansenøkkelen https://app.kompetansenokkelen.no/
viten.no https://www.viten.no/
www.barnas.com https://www.barnas.com/

 

Kontakt

Lofoten IKT IT-support og hjelp


Elev:

Trenger du nytt feidepassord eller har andre ikt-problemer kontakter du din lærer.

Lærer:

Har du et IKT-problem så følg denne anvisningen:

Registrer saken i serviceportalen: https://serviceportalen.lofoten.nu/

Oppdraget blir da tildelt rett person/gruppe hos Lofoten IKT og behandlet så snart som mulig. I serviceportalen vil du kunne følge med på fremdrift i saken, ha dialog med IT-support og får tilbakemelding når saken er løst.