Vakttelefoner

Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Lofoten og Vesterålen krisesenter 76 12 23 30
Barnas alarmtelefon 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
SLT-koordinator 48 28 14 00
Vei, vann og avløp 90 98 03 74
Melding om skadet/påkjørt vilt 112