Vakttelefoner

Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Beredskapsvakt barnevern 48 04 04 29
Lofoten og Vesterålen krisesenter 76 12 23 30
Barnas alarmtelefon 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
SLT-koordinator 48 28 14 00
Vei, vann og avløp 90 98 03 74
Melding om skadet/påkjørt vilt 112