Koronaviruset

Informasjon og anbefalinger.

Vaksinering mot Covid-19

Vaksinering gjøres i regi av legekontorene. Ta kontakt via telefon eller e-kontakt for å få time til vaksinering.

For vaksinasjon av barn og unge unge i alderen 5-11 år, kontakt helsestasjonen.
Telefon 75 42 03 80

Vaksineanbefaling nå

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende bør vaksineres med en oppfriskningsdose våren 2023:

  • Personer i aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

En ny dose vil være særlig aktuell dersom du ikke tidligere har hatt koronasykdom, og dersom du i tillegg til høy alder (75 år eller eldre) har en sykdom eller tilstand som gir økt risiko for at koronasykdommen kan bli alvorlig dersom du blir smittet (se eget avsnitt om risikogrupper).

Kombinasjon av infeksjon og vaksinasjon gir bedre beskyttelse enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid. Behovet for ny dose denne våren er derfor lavere dersom du i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått koronasykdom.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at det vil komme en anbefaling om ytterligere en ny dose til de eldste til høsten, før vintersesongen 2023-24. For at det skal kunne gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen, bør du oppsøke vaksinasjonstilbudet i kommunen der du bor så snart som mulig og helst i løpet av april. 

Informasjon om regler

Oppdatert informasjon om regler rundt smittevern og testing for Covid-19 finner du her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/