Koronavirus

Sommerferien nærmer seg og vi får flere henvendelser om korona, koronapass og registrering. Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg for korona og kommunene overvåker ikke på samme måte som tidligere. Likevel er det noen forhåndsregler å ta dersom sommerferien skal tas utenlands i år.

    

Registrering av positiv selvtest?

Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg for korona. Dersom du likevel tar en test skal den ikke lenger registreres hos kommunen. Ved positiv selvtest bør du holde deg hjemme så lenge du føler deg syk, og unngå kontakt med personer i risikogruppen. Rådet om å være hjemme i 4 døgn er opphevet.

Bekreftende PCR-test for gyldig koronasertifikat?

Kommunene tilbyr PCR-test på klinisk indikasjon, dvs i forbindelse med helsehjelp og når legen finner det nødvendig mtp behandling. Testing i forbindelse med koronasertifikat er ikke helsehjelp og personer som skal utenlands anbefales å sjekke ut følgende:

 1. Hva er gyldig koronapass i landet du skal reise til?

  Her er en nyttig lenke med sjekkliste for de som skal til utlandet:
  https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/sjekkliste-for-reiser/
   
 2. Hvor kan jeg få nødvendig dokumentasjon til koronapass?

  Svolvær legesenter er behjelpelige med svare på spørsmål og skrive ut nødvendig dokumentasjon til koronapass for de som ikke har dette tilgjengelig digitalt. 

  For mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittevernrad-ved-reiser/

Koronavaksinering

Koronavaksinering utføres på Apotek 1 i Svolvær for alle fra fylte 12 år og oppover. Det er ikke mulig å få vaksine på Svolvær legesenter.

For timebestilling:
Timebestilling Apotek 1 Vågan

For drop-in:
Se åpningstider Apotek 1

For vaksinasjon av barn og unge unge i alderen 5-11 år, kontakt helsestasjonen.
Telefon 75 42 03 80

Råd om ytterligere en ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.
Fra 1. juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Oppfriskningsdose gis på Apotek 1 i Svolvær.

Les mer om vaksinering på FHI sine nettsider.
Link til FHI