Dette fordi vaksine-lagret ikke er så stort og de slipper å miste doser.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.  Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. 

Vaksinering for Covid 19 i Vågan kommune gjøres i all hovedsak på apotek 1. Se under for informasjon om hvilke grupper som kan få vaksine nå

Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg for korona og kommunene overvåker ikke på samme måte som tidligere. Likevel er det noen forhåndsregler å ta dersom du skal utenlands i år.