Informasjon om fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler i Nordland. Her finner du informasjon om utbruddet og hva du skal gjøre hvis du finner død fugl.

I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni. Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i andre deler av landet. I Nordland er det påvist fugleinfluensa flere steder.

Vågan kommune gjør nå de nødvendige forberedelsene for å kunne håndtere et utbrudd og forhåpentligvis redusere omfanget av dette.

Det er Mattilsynet som har hovedansvar og skal svare befolkningen på spørsmål knyttet til smitte, dødelighet og håndtering av døde fugler.

Bilde av måse - Klikk for stort bilde Roar Helfjord

Har du oppdaget døde eller syke fugler og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet på e-post innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no og Postmottak@vagan.kommune.no

Da vi ikke har oppdaget smitte i Vågan enda, har vi ikke etablert noen kommunal innsamling av fugler, men dette vurderes fortløpende.

Bruk alltid verneutstyr når du håndterer døde fugler, og kast dem aldri i vanlig søppel, men lever dem på miljøstasjonen.

Kontakt

Lars Ottemo Gärtner
Brannsjef og beredskapskoordinator
E-post
Telefon 75 42 02 81
Mobil 90 70 34 05
Terje Olsen
Leder beredskapsavdelingen
E-post
Telefon 75 42 02 85
Mobil 47 32 81 10