Regionalt kompetansekontor Lofoten

Samarbeidet om regionalt kompetansekontor for Lofoten, herunder kalt RKK Lofoten, er opprettet for å ha et målrettet verktøy i Lofotkommunenes arbeid med å tilrettelegge for kompetanse- og organisasjonsutvikling i tråd med kommunenes behov og nasjonale føringer.

Vågan kommune er vertskommune for samarbeidet, og Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst er samarbeidskommuner.

Om RKK

RKK Lofoten skal i henhold til samarbeidsavtalen
  • Bistå kommunene i deres arbeid med organisasjons- og kompetanseutvikling.
  • Være en pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse og innovasjon i deltagerkommunene gjennom å skape arenaer for samarbeid, læring og
    kunnskapsformidling på en mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte.
  • Bistå kommunene med implementering av nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og kompetanseheving
  • Være et bindeledd mellom de enkelte kommunene, Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, høgskoler og universitet og andre det er naturlig å samarbeide med.
Fakturaadresse, organisasjonsnummer og kontonummer

Fakturaadresse:
EHF til Vågan kommune (regnskap@vagan.kommune.no)

Organisasjonsnummer:
 912 848 396

Kontonummer:
4760 18 90999

 

Aktivitetskalender

12.09.23 KE-nettverk Lofoten

Kun inviterte

13.-14. 09.23 Helselederutdanning emne 3

Eget opptak

15.11.23 Nettverksmøte oppvekst

Tid: 09.00 - 15.30
Sted: Rådhussalen Vågan

Kontakt

Lise Lyngmo
Daglig leder
E-post
Mobil 97 98 60 09

Lene Rostad
Utviklingsveileder oppvekst
Mobil: 907 16 207
e-post: lene.rostad@rkklofoten.no
 

Birgitte Aulie
Utviklingsveileder oppvekst
Mobil: 988 58 078
e-post: birgitte.aulie@rkklofoten.no
 

Vidar Halvorsen
Rådgiver oppvekst
Mobil: 905 09 525
e-post: vidar.halvorsen@rkklofoten.no

Adresse

Postadresse
Rådhuset
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Storgata 29
Rådhuset
8300 Svolvær