Valgresultatet for Vågan kommune 2023

9 partier stilte liste ved kommunestyrevalget i Vågan.

Valgresultatet finner du på valgresultat.no

Det nye kommunestyret har sitt første konstituerende møte mandag 16. oktober. I dette møtet velges ordfører og varaordfører, Formannskap og Kontrollutvalg samt hovedutvalgene.

Hovedutvalgene:

  • Miljø, plan og næring (MPN)
  • Helse , omsorg og forebygging (HOF)
  • Oppvekst, kultur og inkludering (OKI)