Lokale frister

Lokale frister vedtatt av kommunestyret 12. desember 2022 i sak 083/22

•Frist for å søke fritak fra listeforslag – 3 dager etter beskjed er gitt.

•Frist for at partiet/listestiller kan bestille stemmesedler – 20. april

•Frist for at partiet/listestiller kan bestille manntall – 1. juli.

•Klagefrist for godkjente/ forkastede listeforslag – 7 dager etter kunngjøring.

•Frist for å ikke motta valget – 3 dager etter beskjed er gitt.

•Klagefrist for valgoppgjør – innen 7 dager etter at valgoppgjør er godkjent av kommunestyret.