Her kan du forhåndsstemme!

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på Servicetorget i Vågan kommune.
Om dette ikke passer kan du allerede fra 3. juli avlegge tidligstemme i Servicetorget.

Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune du er manntallsført i, kan forhåndsstemme på Servicetorget. Ta med legitimasjon og valgkort når du skal forhåndsstemme!

Åpningstider Servicetorget:
mandag – fredag 10:00 – 14:00 

I perioden 4. til 8. september har vi åpent til kl 17:00.

 

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

Er du syk eller ufør? Kontakt kommunen din frem til kl. 10 den 8. september om å få forhåndsstemme hjemme. I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme på e-post: Postmottak@vagan.kommune.no eller telefon: 75 42 00 00. 

Forhåndsstemming på institusjoner

Vågan kommune arrangerer forhåndsstemming på følgende institusjoner i uka før valget:

Byparken, Havly, Marithaugen sykehjem og Svolvær omsorgsenter. Tidspunkt publiseres lokalt på sykehjemmet.

Forhåndsstemmingen foregår ved at et stemmestyre reiser rundt på institusjonene og tar imot forhåndsstemmer.

Det er åpent for alle å benytte seg av forhåndsstemmingen på institusjoner.

Har du spørsmål, kontakt:
Siv Augustinussen, telefon 99 50 64 80/ e-post: siv.augustinussen@vagan.kommune.no

Forhåndsstemming i en annen kommune eller i et annet fylke

Hvis du ved valget forhåndsstemmer i et annet fylke enn hjemfylket ditt, kan du bruke en generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn.

Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra hjemfylket ditt og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Ta med valgkort og legitimasjon.

En valgfunksjonær stempler stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ditt blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som du deretter legger i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Forhåndsstemming fra utlandet

Dersom du er i utlandet på valgdagen kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Stem i tide
I utlandet kan du forhåndsstemme fra 3. juli til og med fredag 1. september 2021. (På Svalbard og Jan Mayen tom 8. september) Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til rett kommune innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Husk å ta hensyn til postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med, er legitimasjon.

Hvor kan du forhåndsstemme?
Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere.

Brevstemme fra utlandet
Dersom du ikke kan komme deg til en utenriksstasjon, kan du brevstemme. Det vil si at du avgir stemme ved brev uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Materiell kan du få tilsendt fra en utenriksstasjon.

Ved brevstemming legger du stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som du limer igjen. Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen.

På omslagskonvolutten skal du skrive følgende opplysninger:

  • Navnet ditt
  • Adressen din i Norge
  • Fødselsnummeret ditt (11 siffer)
  • Navn og adresse til valgstyret i hjemkommunen din
  • Tid og sted for stemmegivningen.
  • Underskrift av deg som velger
  • Dersom det er mulig, bør du skaffe et vitne som kan bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.

Omslagskonvolutten legger du så i en forsendelseskonvolutt og sender den til valgstyret i hjemkommunen din. Er du manntallsført i Vågan, sender du konvolutten til:

Valgstyret i Vågan kommune
Postboks 802
8305 Svolvær

Stemmerett og manntall
Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge en eller annen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt, da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt, innen 12. september kl. 17.00.