Skolenes samarbeidsutvalg

Representanter til skolenes samarbeidsutvalg for perioden 2016 - 2019

Det velges en representant til samarbeidsutvalgene ved skolene. For seks av skolene en representant til felles samarbeidsutvalg skole/barnehage og for fire av skolene kun til skolenes samarbeidsutvalg.

  • Svolvær barne- og ungdomsskole: Anja Johansen, med vara: Espen Thorvaldsen
  • Kabelvåg barneskole: Einar Vilhjalmsson, med vara: Laura Olsen
  • Kabelvåg ungdomsskole: Brigt Dale, med vara: Egil Wiik
  • Henningsvær skole: Trude Kaspersen , md vara: Svein Fjordbakk
  • Laupstad skole/Laupstad barnehage: Frank Johnsen , med vara: Kjersti Delp
  • Laukvik skole/Laukvik barnehage: Bjørga Delp , med vara: Kjersti Delp
  • Sydal skole/Sydal barnehage: John Rune Nilsen, med vara: Renate Ulriksen
  • Gimsøy skole/Gimsøy barnehage: Sten Eliassen , med vara: Stian Ellingsen
  • Skrova skole/Skrova barnehage: Liv Ellingsen , med vara: Andreas Ellingsen
  • Digermulen skole/Digermulen barnehage: Bent Eriksen , med vara: Geir Svendsen