Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe er kommunens øverste administrative ledelse og består av kommunedirektøren og våre fire kommunalsjefer.

Kommunedirektør

Navn: Tommy Stensvik
E-posttommy.stensvik@vagan.kommune.no 
Telefon kontor: 75 42 01 60
Telefon mobil: 90 10 91 45

Kommunalsjef Helse og omsorg

Navn: Mette Nygård
Ansvar: Kommunens helse- og omsorgstjenester.
E-postmette.nygard@vagan.kommune.no 
Telefon kontor:  75 42 01 30
Telefon mobil:  99 11 71 36

Kommunalsjef Oppvekst  og inkludering

Navn: Veslemøy Drangevåg
Ansvar: Kommunens tjenester innen barnehage og skole.
E-post: veslemoy.drangevag@vagan.kommune.no 
Telefon kontor: 75 42 01 36
Telefon mobil: 48 13 36 53

Kommunalsjef Samfunn

Navn: Torbjørn Ollestad
Ansvar: Kommunens tjenester innen næring, samfunn, plan-/byggesak og teknisk sektor.
E-post: torbjorn.ollestad@vagan.kommune.no
Telefon kontor: 75 42 01 41
Telefon mobil:  45 04 60 49


Kommunalsjef Stab/støtte

Navn: Nils Ingulf Langlete
Ansvar: Kommunens stabs- og støttetjenester.
E-post: nils.ingulf.langlete@vagan.kommune.no
Telefon kontor: 75 42 01 23
Telefon mobil: 94 15 06 14

 

I strategiske møter utvides ledergruppen med økonomisjefen, men stillingen inngår ikke i ledergruppen.