Kommunal vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om kommunal vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Se skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen. Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Dere kan bestille tid for vigsel ved å fylle ut et elektronisk skjema.

Klikk her for å fylle ut skjema.

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/vedlagt. Dersom dere ønsker å gifte dere i mai, juni, juli eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Vågan kommune åpner for fast på fredager innenfor tidsrommet 11:00 – 14.00. Ønske om annen dag og tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om ønsket kan innfris.

Holder Vågan kommune bare vigsler i rådhuset?

Vågan kommune holder i utgangspunktet kun vigsler på rådhuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjøre.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg er gratis. Man behøver ikke å være bosatt i Vågan for å gifte seg i Vågan kommune.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Seremonirommet

Seremonirommet ligger i 4 et. i rådhuset. Paret er velkommen til å ta med seg gjester inn under seremonien.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel.

Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Vågan kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg tolk.

Seremonien

Kommunen setter av 1 klokketime til seremonien. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitner og vigsleren vigselprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselattest.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter,  eller utstyr til å spille av musikk. Dersom kunstnerisk innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Lover og reglementer

Ekteskapsloven; se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13 og 14.

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Reglement for vigsler i Vågan kommune (PDF, 111 kB)

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00

Adresse

Postadresse
Rådhuset
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Storgata 29
Rådhuset
8300 Svolvær