Krisesenteret Vesterålen

Vågan kommune er en av ti kommuner som har signert samarbeidsavtale om et felles krisesentertilbud levert av Krisesenteret Vesterålen. Sortland er vertskommune.

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Derfor trenger man ikke henvisning fra noen andre tjenester for å ta kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis og man kan ta kontakt med oss for å snakke om deres situasjon når det måtte passe.

Vi har beredskap på telefon hele døgnet året igjennom, der man kan få snakke med en av våre medarbeidere og eventuelt avtale videre kontakt med krisesenteret. Vi er behjelpelig med et midlertidig botilbud om det skulle være behov. Dette betyr at personer som er i krise, og som ikke kan bo hjemme kan få midlertidig bo på et krisesenter. Her er det hjelp til selvhjelp.

Ansatte på Krisesenteret har lang erfaring med å ta imot mennesker i krise. Man trenger ikke å avtale time, man kan når som helst ringe til oss. Vi har døgnbemannet telefontjeneste.

Link til senterets nettside


I Lofoten er det tilsatt en 50% dagstilling som kan kontaktes ved behov for dagsamtaler og kartlegging av livssituasjon.

 

 

 

Kontakt

Vesterålen krisesenter
E-post
Telefon 76 12 23 30
Daglig leder
E-post
Mobil 45 61 46 45
Kontaktperson Lofoten
E-post
Telefon 76 12 23 30
Mobil 48 99 62 76

Kontaktes ved behov for dagsamtaler og kartlegging av livssituasjon