Kjøp av kommunal eiendom

Kommunens retningslinjer fastslår at salg av frittliggende tomter skal selges i en åpen prosess.

Det betyr at alle tomter som selges fra Vågan kommune skal annonseres i lokal presse, finn.no og avsluttes med en budrunde. Unntak kan forekomme om adkomst eller andre forhold som regulering gjør at mulige kjøpere begrenses. Se for øvrig retningslinjer for spesifikasjoner.

Søknader om kjøp av tilleggsareal til allerede eid tomt kan behandles uten annonsering.

Kommunestyret vedtok 24.04.2023 reviderte retningslinjer for salg av kommunal grunn.

Se de reviderte retningslinjer (PDF, 117 kB)

Kommunen har et eget digitalt søknadsskjema for kjøp av kommunal tomt.

Her finner du digitalt søknadsskjema for kjøp av kommunal tomt

Det må vedlegges en tydelig skisse som beskriver hvilket areal som omsøkes samt et anslag på størrelse i antall kvadratmeter.

 

Kontakt

Eierskapsenheten
E-post
Telefon 75 42 04 49

Telefoner
754 20 211  - Boligkontoret
754 20 214 - Boligkontoret
754 20 197 - Husbankfinansiering/
                       Tilskudd/
                       Støtte til bolig
754 20 000 - Andre henvendelser til boligkontoret