Retningslinjer for salg av kommunal grunn

Kommunens retningslinjer fastslår at salg av frittliggende tomter skal selges i en åpen prosess. Det betyr at alle tomter som selges fra Vågan kommune skal annonseres i lokal presse, finn.no og avsluttes med en budrunde. Unntak kan forekomme om adkomst eller andre forhold som regulering gjør at mulige kjøpere begrenses. Se for øvrig retningslinjer for spesifikasjoner.

Søknader om kjøp av tilleggsareal til allerede eid tomt kan behandles uten annonsering. Kommunen har ikke noe særskilt søknadsskjema for dette. Søker må selv utarbeide en søknad som beskriver formål med kjøp. Det må vedlegges en tydelig skisse som beskriver hvilket areal som omsøkes samt et anslag på størrelse i antall kvadratmeter.

Vedtak om salg foretas av Formannskapet. Se for øvrig retningslinjer for spesifikasjoner. (PDF, 195 kB)

Søknad sendes til Postmottak@vagan.kommune.no eller til Vågan kommune, postboks 802, 8305 Svolvær.