Kommunekart

Klikk her for kommunekart på nett

Kommunekart finnes også tilgjengelig som Android app og iOS app.

Kartdata rett fra kommunens originale kartdatabaser på nett

Trenger du:

  • Kartvedlegg til en søknad?
  • Kartgrunnlag til planlegging?
  • Flybilder (ortofoto)?
  • Skreddata (NGU)?

Kommunene tar sikte på å videreutvikle denne tjenesten. Så har du problemer, forslag på forbedringer etc. gi beskjed.

Interaktive kart - dykk inn i kommunens kartdatabaser!

Det er søkemuligheter på:

  • Adresser
  • Eiendomssøk (gårds- og bruksnummer)
  • Interessante steder 
  • Stedsnavn
  • Finne/søke på koordinat

Det kan tas utskrift av kartene for bruk i forskjellige sammenhenger (oversiktskart/vedlegg ved forespørsler og ved enkelte søknadsformer)

Ved formelle og mer omfattende søknader, bl.a. plan- og byggesøknader vil imidlertid et helt komplett kartgrunnlag ofte måtte hentes ut ved henvendelse til kommunens Servicetorg.

Øvrige karttjenester på Internett

Følgende lenker viser interaktive karttjenester fra hele landet. Søk gjerne etter enkeltadresser eller hele kommuner i disse meget omfattende databasene. 

Kartverket - Velg mellom en rekke karttyper.

Gårdskart - søk på landbrukseiendom.
 
Vegvesen.no - Vegvesenets kart over private og offentlige veger.
 
Hvor.no - Adressesøk, med kart som viser taxiholdeplasser, bensinstasjoner, m.m.

NGU kart - Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse.

Skrednett - Kartbaser med oversikt over skredfare.

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00

Adresse

Postadresse
Rådhuset
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Storgata 29
Rådhuset
8300 Svolvær