Offentlig høring - Vågan kommunes Økonomiplan for 2022-2025 og Årsbudsjett for 2022

Formannskapets innstilling til Økonomiplan for perioden 2022 - 2025 og Årsbudsjett for 2022 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.21 - 12.12.2021.
    

Navn

Offentlig høring - Vågan kommunes økonomiplan for 2022-2025

ArkivsakID

21/3043

Saksbehandler

Marita Henriksen Haugen

Ansvarlig enhet

Økonomiavdelingen

Høringsstatus

Hørinsfristen er utgått

Høringsfrist

12.12.2021

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Trykk her for Formannskapets innstilling

Eventuelle merknader må være Vågan kommune skriftlig i hende innen 12.12.21.
Kommunestyret sluttbehandler saken mandag 13.12.21.

 

Kontaktinformasjon

Tommy Stensvik
Kommunedirektør

E-post

Marita Henriksen Haugen
Økonomisjef

E-post