Høring/offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale for Vestermyrveien 11, Svolvær

I henhold til Plan og bygningsloven § 17-4 varsles det om offentlig ettersyn for planlagt inngåelse av utbyggingsavtale mellom Vestermyrveien 11 AS og Vågan kommune i forbindelse med utvikling av leilighetsblokk i Vestermyrveien 11. 

Navn

Utbyggingsavtale for Vestermyrveien 11, Svolvær

ArkivsakID

22/479

Saksbehandler

Alf Kenneth Johansen

Ansvarlig enhet

Stab samfunn

Høringsstatus

Avsluttet høring

Høringsfrist

15.03.2022

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Mellom Vestermyrveien 11 AS og Vågan kommune skal det inngås avtale i forbindelse med utbygging av eiendommen som berører gnr 18 bnr 397. Utbyggingen innebærer etablering av 20 leiligheter i en leilighetsblokk.

Avtalen planlegges behandlet av Formannskapet den 21.03.2022. 

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Alf Kenneth Johansen
Næringssjef
Vågan Kommune

Telefon: 754 20 190
E-post