Høring - Formannskapets innstilling til økonomiplan for perioden 2024-2027 og årsbudsjett 2024

Formannskapets innstilling til økonomiplan for perioden 2024-2027 og årsbudsjett 2024 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 21.11.2023-07.12.2023. Saken vedtas i kommunestyret 12.12.2023.

ArkivsakID

23/2735

Saksbehandler

Marita Henriksen

Ansvarlig enhet

Økonomiavdelingen

Høringsstatus

Saken er under behandling

Høringsfrist

07.12.2023

Se andres innspill

Se andres innspill og dokumenter i saken

Dokumenter

Link til Formannskapets innstilling

Kontaktinformasjon

Merknader kan sendes på e-post til postmottak@vagan.kommune.no eller til Vågan kommune, postboks 802, 8305 Svolvær.