Ferdigattest og brukstillatelse

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Hvis du har oppført en frittliggende bygning, eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må bygningen registreres i eiendomsregisteret. Dette gjør du ved å fylle ut skjema for ferdigstillelse og sende inn et situasjonskart som viser plasseringen av bygget til kommunen.

Du kan også registrere elektronisk på Registrer bygg i Rett i kartet.

Du må registrere en ny bruker, og når du har logget inn, kan du søke opp eiendommen hvor du har bygget.

Velg om du skal markere et tilbygg eller et frittstående bygg, og marker hvor på eiendommen du har satt opp bygget. Trykk neste for å legge inn mer informasjon. Informasjon du du må legge inn er:

  • Gårdsnummer og bruksnummer på eiendommen
  • Hvor stor bygningen er
  • Når den var ferdig

Tiltak som er søknadspliktige

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk en søknadspliktig bygning, må du søke om ferdigattest. Søknaden sendes inn når bygningen er ferdig. Attesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen og at tiltaket kan brukes. 

Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest.

Søknadsskjema for ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at du kan ta i bruk bygningen før du har mottatt ferdigattest.

Søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 3 uker, men søknadene blir behandlet så raskt som mulig.