Branntilsyn

Den viktigste oppgaven til når vi gjennomfører tilsyn er å hindre at brann og andre ulykker skjer, men når uhellet eller brannen er et faktum, er det viktig at det i forkant er gjort et godt forebyggende arbeid, for å begrense skadeomfanget i størst mulig grad.

Tilsyn med fyringsanlegg

Dette tilsynet gjennomføres i alle bygg som har et fyringsanlegg. Har du fått varsel om tilsyn med ditt fyringsanlegg og har spørsmål? Ta konkakt med en av brannfoebyggerne våre.

Tilsyn med særskilte brannobjekter (§13- Bygg)

Jf. forskrift om brannforebygging, påligger det både eier og bruker av et brannobjekt en plikt til å utføre brannforebyggende tiltak for sitt objekt og virksomhet.

Tilsynsavdelingens primæroppgave er å føre tilsyn med særskilte brannobjekter for å sikre ivaretakelse av eiers og brukers plikter. Med særskilte brannobjekt menes objekter hvor det er stor fare for tap av menneskeliv eller store verdier ved brann.

Tilsynsintervall fastsettes ut ifra brannvesenets risikovurdering av det enkelte objektet, det vil derfor være varierende tilsynsintervaller blant de særskilte brannobjektene i kommunen.

 Ved å innføre differensiert tilsynsintervall for særskilte brannobjekt, gis vi nå mulighet til å kunne bruke mer tid på risikoutsatte grupper i kommunen som bor i sine egne hjem.  
 

Har du spørsmål tilkyttet tilsyn med særskilte brannobjekt? - ta kontakt med branninspektør eller avdelingsleder for forebyggende.

Gebyrliste

 

Kontakt

Kai Årre
Leder forebyggende
E-post
Telefon 46 68 34 27
Geir Hermansen
Branninspektør
E-post
Telefon 41 20 74 30
Inge Holand
Brannforebygger
E-post
Telefon 90 03 60 50
Simen Støp Nilsen
Brannforebygger
E-post
Telefon 41 76 63 14