Informasjon om salg og bruk av pyroteknisk vare

Skal du selge fyrverkeri i romjula må du ha tillatelse etter Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-1.

Ønsker du å sende opp raketter er dette i utgangspunktet lov på nyttårsaften mellom klokken 18:00 og 02:00. Dersom du ønsker å sende opp på andre tidspunkt må du søke

Jeg ønsker å selge fyrverkeri, hva gjør jeg?

Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare gjelde handel fra et bestemt forretningssted. Tillatelsen kan ellers begrenses slik vedkommende myndighet bestemmer.

Tillatelse til handel skal ikke gis, hvis virksomheten antas å ville føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet.

Bruk vår digitale søknadsskjema for å søke om oppbevaring og handel med fyreverkeri (pyroteknisk vare). Søknaden må være Vågan brann og feiervesen ihende innen 1. mai i salgsåret.

Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. – 31. desember.

Gå til søknadsskjemaet

Gebyrliste

Jeg ønsker å sende opp fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften

Dersom du ønsker å sende opp fyrverkeri utenfor det fastsatte tidsrommet som er mellom 1800 og 0200 på nyttårsaften, kan du søke om dette. Søknadskjema kan lastes ned fra knappen under. Husk å søke i god tid, da søknaden må godkjennes både av brannvesenet og politiet. Når du har fylt ut søknaden kan du sende den til en av oss, etaten som mottok søknaden vil da behandle den, dersom den blir godkjent sendes den til neste etat for at de skal gjøre sin vurdering.  Du må få godkjenning fra begge for at søknaden skal være godkjent. Vi vil svare deg på epost.

Søknad om bruk av fyrverkeri eller pyroteknisk vare (PDF, 151 kB)

Innendørs bruk av scenepyro

Dette gir ikke brannvesenet tilatelse til.  Dette for at forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer § 2-10 femte ledd i all hovedsak regulerer utendørs bruk, og er ikke ment for å gi tillatelser til innendørs bruk.  Dette ble pressisert av DSB i en uttalelse  30. november 2022. 

Dersom du ønsker å benytte dette er det eier som kan gi tillatelse til dette i sitt bygg. Alle eiere har plikt til å sette seg inn i tillatelsene til byggverket, her fremgår det blant annet hva byggverket er godkjent brukt til, samt begrensninger i bruken.

Det er den profesjonelle pyroteknikeren som har ansvaret for sikkerheten, dette innebærer blant annet å lage skriftlige planer og rutiner for å  ivareta sikkerheten ved avbrenning/avfyring av slike effekter.

Dersom det planlegges å bruke pyrotekniske effekter i bygg som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende meldig om arrangementet.

Innlevering av ubrukt fyrverkeri

Brannvesenet tar ikke i mot fyrverkeri. Importøren og forhandleren du kjøpte fyrverkeriet av er priktig til å ta imot det fyrverkeriet du måtte ha til overs.

Bruk av nødbluss

Nødsignaler skal kun brukes når det er nød. Vi gir ikke tillatelser til afyring av nødbluss.

Kontakt

Kai Årre
Leder forebyggende
E-post
Telefon 46 68 34 27
Geir Hermansen
Branninspektør
E-post
Telefon 41 20 74 30