Informasjon om skogbrannfare

Vågan brann- og redningstjeneste overvåker skogbrannfaren. Spesielt gjelder dette i perioden 15. april til 15. september der det er generelt bålforbud. Du kan selv følge med på skogbrannfaren på kartet under.

Når du gjør opp ild, varme eller bål er du selv ansvarlig, så det kan være lurt å følge med på varselet. I tidsrom der det er stor skogbrannfare, kan brannvesenet ilegge totalforbud mot dette. Dette vil i så tilfelle bli opplyst på våre nettsider. Om du bruker mobiletelefon, kan du se kartet ved å holde telefonen på siden.

Det er per tiden ingen lokale restriksjoner utover de reglene som er satt vedrørende generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september.