Melding om arrangement eller overnatting

Planlegger du overnatting og/eller et arrangement på et område eller i et bygg som normalt ikke brukes til dette, må du melde fra til brannvesenet.

Vi ønsker at melding om arrangement sendes oss minst fire uker før arrangementet finner sted, mens melding om overnatting sendes en uke før overnattingen skal finne sted.

Vi gjør oppmerksom på at du normalt ikke vil få annen tilbakemelding enn at vi har mottatt meldingen, men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon samt oversendelse av utført risikovurdering og prosedyrer m.m.

Melding om overnatting / arrangement med retningslinjer finner du her:

Digitale skjema
Melde- og søknadsskjema til Brann og redning
Melding om arrangement
Melding om overnatting