Drama

Velkommen til drama i kulturskolen!

På drama jobber vi med teatersport og teknikker, i tillegg til at vi setter opp teaterstykker,
vanligvis ett til jul og ett på våren. 
Dramaelevene deltar også ofte på Sceneverftets musikalproduksjon på senvinteren.

Vi deler inn dramaklassene etter alder:
Drama 2. – 4. klasse
Drama 5. – 7. klasse
Drama 8. klasse – 3. vgs

Sted: Kulturskolens lokaler, Vestfjordgata 39 i Svolvær.

Undervisningsdag: 
Tirsdager for Drama 2. -4. klasse og Drama 5. – 7. klasse. 
Onsdager for Drama 8. klasse – 3. vgs

Lærer: Jonas Nygaard Falch.

 

Til påmeldingssiden