Velkommen til folkemøte i Henningsvær 05.10.22.

Vågan kommune inviterer til folkemøte i Henningsvær 05.10.22 kl 19:00. 

 

 

Møtet avholdes på Festiviteten i Henningsvær, og har som bakgrunn et ønske om å få innspill og dialog med innbyggere / næringsliv / andre interesserte rundt følgende tema:

  • Er det behov for å sikre flere helårsboliger i gjenstående bygningsmasse i Heimsundet?
  • Er det behov for flere fritidsboliger i Heimsundet?
  • Er det behov for å sikre arealer til fremtidige fiskeriaktivitet i brygger som i dag brukes til dette formål?
  • I det tilfellet at man ser behov for ny reguleringsplan for Heimsundet, er det behov for å innføre et bygge og deleforbud mens man jobber med ny reguleringsplan?

For utfyllende informasjon vises det til Vågan kommunes hjemmeside, og vedtakene 082/22 og 113/22 fra Hovedutvalg for Miljø, Plan og Næring:

22/11748 - Midlertidig forbud mot tiltak i Heimsundet, Henningsvær

Folkemøte Henningsvær vedrørende Heimsundet og planforhold


Kontaktperson: 
Torbjørn Ollestad, torbjorn.ollestad@vagan.kommune.no / 75420141 / 45046049


Vel møtt!