Vannlekkasjer i Svolvær - boliger uten vann

Fredag kl 1500;

Den tredje og siste lekkasjen er nå utbedret, og alle har igjen vannforsyning.

 

Fredag kl 1415;

Vannlekkasjen i Skipperveien er nå utbedret, og boliger ved lekkasjen i Storøyvalen har fått vannforsyning. I Storgata har vi gravd oss ned til lekkasjepunktet, og utbedringer pågår. Straks denne jobben sluttføres melder vi fra om dette også på vår hjemmeside.

Teknisk Drift

 

 

Sent torsdag kveld 8 november fikk vi inn flere meldinger om uregelmessigheter på vannforsyningen rundt om i Svolvær, og kommunens ansatte innen teknisk drift og VA rykket umiddelbart ut.

Ut over kvelden ble det klart at vi hadde med flere samtidige lekkasjer å gjøre, i Storgata (under utbedring fredag morgen), i Skipperveien og langs E10 (området mellom SHELL og Saragossa i Storøyvalen).

Flere boliger innenfor noen av disse områdene er uten vannforsyning fredag morgen, og boliger ellers rundt om i byen meldte i går kveld om misfarget vann.

Oppe i Nybyen på begge sider av E10 er det satt ut vannforsyning (Innstadvika).

Ny informasjon legges ut på denne hjemmesiden ca kl 1300 i dag.