Utvidelse av VA-prosjektet i Dr. Daas vei

I forbindelse med arbeidet med nytt avløpsanlegg i Dr. Daas vei er det oppdaget lekkasjer på både eksisterende vannledning og avløpsledning øverst i Dr. Daas vei.

Klikk for stort bilde 

Disse ledningene må skiftes ut. Ettersom entreprenøren allerede er på plass i gaten ønsker vi derfor å fortsette gravearbeidet videre opp Dr. Daas vei fortløpende. Vedlagt kart viser hvor ledningene skal skiftes ut. Hele VA-anlegget i gaten vil bli skiftet ut med nye kummer, overvannsledning, spillvannsledning, vannledning og sandfang.

For beboere i Dr. Daas vei vil det i anleggsperioden bli redusert fremkommelighet. Det blir omkjøring om Meyerbakken og mulighet for å parkere nederst i Meyerbakken.

Da det er meldt kuldegrader fremover vil entreprenøren allerede i morgen starte arbeidet med å fjerne asfalten i gaten før telen setter seg. Selve gravearbeidet vil ikke starte før om noen uker. Gravearbeidet vil starte nederst i bakken i Dr. Daas vei og fortsette videre opp mot toppen. Veien vil være fullt kjørbar selv om asfalten er fjernet.

Prosjektet har til nå hatt veldig god fremdrift. At prosjektet nå utvides vil ikke få konsekvens for opprinnelig fremdriftsplan.