Uten vann på deler av Stranda og i Knutvika i Svolvær

Oppdatering fredag 28.juni kl 2000;

Nå skal alle husstander ha fått tilbake sitt drikkevann. Samtlige utbedringer er fullført.

GOD HELG!

Mvh Teknisk drift i Vågan Kommune.

V/Svein Christiansen

 

Oppdatering fredag 28.juni kl 1720;

Lekkasjen er nå utbedret og rørsystemet vil bli fylt i løpet av en times tid. Dette innebærer at vi slipper å stenge vannet. Innen 2 timer regner vi med at dette arbeidet er ferdig og vi vil da være tilbake til normal situasjon, hvor alle boliger har fått vannet tilbake.

Vannet vil trolig være misfarget, og det er derfor viktig å spyle/tappe godt ut før vannet igjen brukes.

 

Oppdatering fredag 28.juni kl 1035;

Vågan kommune melder om vannavstengning i område Stranda, på grunn av arbeid på ledningsnettet. Lekkasjen er større enn først registrert. Vannet blir borte i dag 28.juni fra kl. 17:00 til kl. 20:00. Vannlekkasjen i Villaveien er lokalisert, og for at hele område skal få tilbake vannet må det gjøres en avstenging. Tidspunktet for avstenging kan endres, men dette vil bli varslet.

Vågan kommune sin hjemmeside vil bli oppdatert etter hvert som ev nye forhold skulle dukke opp/ved ev endringer i fremdrift og utbedring.

 

Oppdatering torsdag 27.juni kl 2230;

Lekkasjeledning er lokalisert og man søker seg nå etter selve lekkasjepunktet. Det er vanskelige forhold.

Vanntanker er utplassert oppe i Knutvika boligfelt, samt en tank nede ved Sommartjønna/Leirskolen.

Det er så vidt mye arbeid som gjenstår før vannledning kan være utbedret, at arbeidet stoppes for natta og startes opp igjen fredag morgen.

 

Oppdatering torsdag 27.juni kl 1930;

Det er ikke noen avklaring på når vannet igjen er utbedret, lekkasjesøkingen foregår fortsatt. Ny melding kommer kl 2200 i kveld (torsdag).

 

Større lekkasje har oppstått i området rundt Stranda i Svolvær, lekkasjesøking pågår fortsatt. Noen lekkasjer er funnet, men vi har mere lekkasje å finne. I verste fall vil arbeidet måtte pågå også fredag, men vi håper på utbedring i løpet av torsdag.

Vågan kommune holder fortsatt på med utbedring av vannforsyningen i område Stranda. Noen beboere har redusert vanntrykk, mens andre er uten vannforsyning. Utbedringen vil fortsette til alle har fått vannet tilbake.

Vannforsyning (tank for tapping) er satt ut i Knutvika.

Vågan kommune sin hjemmeside vil bli oppdatert utover ettermiddag for videre status, neste gang kl 2200.

Det pågår reparasjon på den ene av de to hovedledningen i Villaveien på Stranda.

Det vil pågå arbeid utover ettermiddag og kvelden for å få denne utbedret.

Når vannet er tilbake anbefales det at man spyler godt ut på første tappested, da det vil komme en del luft og farget vann i det vannet er tilbake.