Turistkart for Lofoten

Lofoten friluftsråd har i juni laget et turistkart som viser infrastruktur for besøkende samt informasjon om teltforbud og ferdselsrestriksjoner.

Kartet er utarbeidet i samarbeid med Pilotprosjekt for besøksforvaltning i Nordland fylkeskommune og Destination Lofoten. Clean up Lofoten og kommunene i Lofoten har også bidratt med informasjon og innspill. Målet er at kartet skal bidra til at det blir enklere for besøkende å få god kjennskap over hvilke områder som har begrensninger i telting og ferdsel - og dermed også kunne overholde gjeldende love og regler. 

Kartet finner du via denne lenken

Mer informasjon om kartet er tilgjengelig på nettsidene til Lofoten friluftsråd.

Plakater og flyer med enkle teltregler og QR-kode