Tildeling - Kommunal kompensasjonsordning del 7

Vågan Kommune har nå gjort tildeling for Kommunal kompensasjonsordning del 7 som hadde søknadsfrist den 4. april.

 

Formannskapet har valgt en gruppe bestående av Ordfører Frank Johnsen (SP), Varaordfører Lena Hamnes (AP), Eivind Holst (H), samt Næringssjef Alf Kenneth Johansen, til å behandle søknadene og fatte vedtak innenfor de rammer som foreligger. 

Det er tidligere tildelt totalt kr Totalt 15.753.866,- til næringslivet i Vågan fra Kommunalt kompensasjonsfond. I runde 7 ble det tildelt kr 1.599.000,- og alle midlene er nå fordelt.

Angående vedtakene:

  • Det vil ikke bli gitt noe forklaring på hvilke vurderinger som er gjort for hver enkelt tildeling ut over det som foreligger her.
  • Vedtak er endelig og det foreligger ingen klagerett.
  • Vedtak blir sendt til den enkelte søker rett over påske. Utbetaling vil bli gjort fortløpende og skal være gjennomført før 15 mai.

Følgende tildeling er gjort:
 

Tildeling - Kompensasjonsordning del 7
Bedrift Omsøkt beløp Tildelt beløp
FISKEKROGEN HENNINGSVÆR AS  kr      221 587  kr    100 000
HFB LOFOTEN AS  kr      172 376  kr      50 000
LOFOTHAVN AS  kr      100 000  kr      20 000
PKJ TAXI JESIONOWSKI  kr      111 265  kr      46 000
LOFOTEN ESCAPE & ADVENTURES AS  kr        25 040  kr      20 000
HOV GÅRD  kr      200 000  kr      90 000
WORLD SEA EXPLORERS AS  kr      338 280  kr    200 000
BACALAO DRIFT AS  kr      350 000  kr    100 000
LOFOTEN GOLFDRIFT AS  kr      150 000  kr      50 000
BOOKLOFOTEN AS  kr      272 301  kr      90 000
SVINØYA RORBUER AS  kr      791 251  kr    175 000
ANKER BRYGGE AS  kr   1 000 000  kr    175 000
KABELVÅG IDRETTSLAG  kr      200 000  kr    100 000
LOFOTMAT AS  kr      673 000  kr      99 000
LOFOTEN PHOTO TOURS AS  kr        78 079  kr      40 000
Kaviarfactory Drift AS  kr      340 000  kr      51 000
JORDBÆRPIKENE SVOLVÆR AS  kr        29 596  kr      15 000
TOBIASBRYGGA AS  kr      140 000  kr      50 000
SVOLVÆR BOWLINGSENTER AS  kr      228 017  kr    128 000
SUM  kr   1 599 000