Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019.

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no