Til deg som kanskje vurdere å bli lærer

Nord universitet og Vågan kommune inviterer til åpent møte på Aust-Lofoten videregående

  

Dato: Torsdag 6. oktober
Tid: 18.00-20.00
Hvor: Aust-Lofoten videregående

Servering: Gratis pizza og brus til alle

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og Vågan kommune sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene og styrke omdømmet til yrket.

Agenda for møtet:

 • Velkommen v / Vågan kommune
 • Vågan kommune forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre.
 • Vågan kommune legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning.
 • Nord universitet ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag presenterer seg og satsingen LæreriNord
 • Nye studietilbud i Bodø fra høsten 2023; master i grunnskolelærer 1-7 og 5-10 nett- og samlingsbasert
 • Nord universitet presenterer tiltak for å koble nyutdannede lærerstudenter til kommunen (karrieredag januar 2023)
 • Studentambassadør forteller om livet som student på nett- og samlingsbasert ved master i grunnskolelærer 5-10 og svarer på spørsmål
 • Meet and greet – Nord universitet svarer på spørsmål

Kom gjerne på møtet hvis du:

 • Er elev i videregående skole og vurderer og ta nett- og samlingsbasert studie i Bodø
 • Er vikar i skolen/barnehagen
 • Er medarbeidere i skolen som er ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
 • Er nysgjerrig og vil vite mer

Vi setter pris på påmelding til: postmottak@vagan.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Veslemøy Drangevåg Kommunalsjef oppvekst og inkludering Vågan kommune.


Vel møtt!